ข้อต่อท่อเหล็ก Grooved Coupling

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟคัปปลิ้ง
(Grooved Coupling)

สำหรับติดตั้งระบบดับเพลิง

ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังคล่องตัว รองรับการออกแบบที่หลากหลายตามแต่สภาพหน้างาน
ติดตั้งระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง grooved coupling & grooved fitting
สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติม รวมทั้งถอดทำความสะอาดและประกอบเข้าใหม่ได้โดยง่าย
grooved coupling & grooved fitting
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนหน้าปั๊ม และและรับแรงสั่งสะเทือนจากกรณีแผ่นดินไหวตามมาตรฐานNFPA
รับแรงดันได้สูง 300 - 700 psi (การทนแรงดันจะขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Couplings & Fittings) ที่เลือกใช้)
grooved coupling & grooved fitting

ข้อต่อท่อเหล็ก กรู๊ฟคัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

สำหรับติดตั้งระบบดับเพลิง

ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังคล่องตัว รองรับการออกแบบที่หลากหลายตามแต่สภาพหน้างาน
ติดตั้งระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง grooved coupling & grooved fitting
สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติม รวมทั้งถอดทำความสะอาดและประกอบเข้าใหม่ได้โดยง่าย
ข้อต่อท่อเหล็ก Grooved Coupling
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนหน้าปั๊ม และและรับแรงสั่งสะเทือนจากกรณีแผ่นดินไหวตามมาตรฐานNFPA
รับแรงดันได้สูง 300 psi (การทนแรงดันจะขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Couplings & Fittings) ที่เลือกใช้
grooved coupling & grooved fitting

จุดเด่น ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Grooved Fittings)

Grooved Coupling System

• ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ชนิดยึดแน่นตายตัว Rigid Coupling ถูกออกแบบลิ้นล็อค และร่องบากเข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นนี้จะทำให้การยึดหนีบท่อแข็งแรงขึ้น ทนต่อแรงบิดงอของน้ำหนักถ่วงใบแบบต่างๆ ตามการทดสอบของ FM/UL

ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) ชนิดยึดหยุ่น Flexible Coupling มีลักษณะการใช้งานที่ ยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติทางโครงสร้างของตัว Grooved Coupling เองที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ รับสภาวะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขยายตัวหดตัว หรือ การเบี่ยงตัวหักเห่องศา ของท่อเหล็ก

วางแนวท่อได้ง่าย ด้วยระบบ สามารถจัดขยับ ปรับ แนวท่อตามความเหมาะสมได้ก่อนยึดขันให้แน่น

ยึดต่อแน่นสนิท ทั้งด้านใน และด้านนอก ด้วยข้อต่อที่นั่งอยู่บนร่อง ยึดท่อทั้งสองฝั่ง เป็นหัวใจหลัก ทำให้เกิดแรงกด และแรงเหนี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนทาน ต่อแรงกระทบจากทั้งสองทาง

ถอดประกอบง่าย ด้วยระบบข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ทำให้การถอดและประกอบท่อทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแนวท่อต่างๆ ได้

เป็นระบบข้อต่อที่ รองรับงานท่อประเภทที่ต้องรับซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีตามาตรฐาน NFPA โดยการเตรียมท่อเหล็กด้วยการกดร่อง (Roll Grooved) ด้วยเครื่องกรู๊ฟ (Grooving Machine) โดยตัวเรือน Coupling ทั้งสองแบบจะมีประเก็นยาง EPDM ในการร่วมประกอบ จึงสามารถลดเสียงและซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

แบรนด์ ดยุก ลาร์เซน (Dukelarrsen) – ระบบกรู๊ฟคัปปลิ้ง สำหรับระบบดับเพลิง ทั้งในอาคารและนอกอาคาร

⭕ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ไม่ต้องเชื่อม จะไม่เกิดการอุดตันจากเศษผงเหล็ก
❌ระบบเชื่อมมีโอกาสเกิดการอุดตันจากเศษผงเหล็ก อันตรายหากหัวสปริงเกอร์ ไม่ทำงาน

Scroll Up