Grooved Coupling : ข้อต่อกรู๊ฟ

ข้อต่อเรือนเหล็กหล่อที่ถูกออกแบบให้ล็อคท่อเข้าด้วยกัน โดยการ กดร่อง ท่อก่อนและใช้ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ในการรัด ไม่ต้องใช้งานเชื่อมต่อแบบมีประกายไฟโดยการ ยึดร่องกรู๊ฟของท่อเข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นนี้จะทำให้การยึดหนีบท่อแข็งแรงขึ้น ทนต่อแรงบิดของน้ำหนักถ่วงในแบบต่างๆ และสามารถปรับเปลี่ยนไลน์ท่อได้ก่อนเทสน้ำ หรือ เมื่อต้องการเพิ่มไลน์ท่อในอนาคต การติดตั้งท่อแบบ Grooved สามารถติดตั้งได้โดยแรงงานที่ไม่มีทักษะในการเชื่อมและติดตั้งได้เร็วกว่าการเชื่อมแบบเก่า ทำให้ประหยัดค่าแรงและยังไร้ประกายไฟหน้างานซึ่งยังเป็นอีกหนึ่งสาเหตุของอัคคีภัย

 

 

ประหยัด ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว

ช่วยประหยัดได้มากกว่า

จุดเด่น ข้อต่อ Grooved Coupling

ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดทั้งค่าแรงและเวลาในการติดตั้ง นอกจากนี้ยังคล่องตัว รองรับการออกแบบที่หลากหลายตามแต่สภาพหน้างาน
สามารถโยกย้าย เปลี่ยนแปลงรูปแบบการติดตั้ง หรือขยายไลน์ท่อเพิ่มเติม รวมทั้งถอดทำความสะอาดและประกอบเข้าใหม่ได้โดยง่าย
สามารถรับแรงสั่นสะเทือนหน้าปั๊ม และและรับแรงสั่งสะเทือนจากกรณีแผ่นดินไหวตามมาตรฐานNFPA
รับแรงดันได้สูง 300 - 735 psi (การทนแรงดันจะขึ้นอยู่กับชนิดของ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Couplings & Fittings) ที่เลือกใช้)

ความแตกต่างของ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings)
ระหว่าง Rigid Coupling และ Flexible Coupling

• ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ชนิดยึดแน่นตายตัว Rigid Coupling ถูกออกแบบลิ้นล็อค และร่องบากเข้าด้วยกัน ลักษณะเด่นนี้จะทำให้การยึดหนีบท่อแข็งแรงขึ้น ทนต่อแรงบิดงอของน้ำหนักถ่วงใบแบบต่างๆ ตามการทดสอบของ FM/UL

ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling& Fittings ) ชนิดยึดหยุ่น Flexible Coupling มีลักษณะการใช้งานที่ ยืดหยุ่นได้ ด้วยคุณสมบัติทางโครงสร้างของตัว Grooved Coupling เองที่สามารถรับแรงสั่นสะเทือนได้ รับสภาวะที่ต้องเกี่ยวข้องกับการขยายตัวหดตัว หรือ การเบี่ยงตัวหักเห่องศา ของท่อเหล็ก

วางแนวท่อได้ง่าย ด้วยระบบ ข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) สามารถจัดขยับ ปรับ แนวท่อตามความเหมาะสมได้ก่อนยึดขันให้แน่น

ยึดต่อแน่นสนิท ทั้งด้านใน และด้านนอก ด้วยข้อต่อที่นั่งอยู่บนร่อง ยึดท่อทั้งสองฝั่ง เป็นหัวใจหลัก ทำให้เกิดแรงกด และแรงเหนี่ยวอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถทนทาน ต่อแรงกระทบจากทั้งสองทาง

ถอดประกอบง่าย ด้วยระบบข้อต่อกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling & Fittings) ทำให้การถอดและประกอบท่อทำได้โดยง่าย จึงสะดวกที่จะทำความสะอาด ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแนวท่อต่างๆ ได้

เป็นระบบข้อต่อที่ รองรับงานท่อประเภทที่ต้องรับซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีตามาตรฐาน NFPA โดยการเตรียมท่อเหล็กด้วยการกดร่อง (Roll Grooved) ด้วยเครื่องกรู๊ฟ (Grooving Machine) โดยตัวเรือน Coupling ทั้งสองแบบจะมีประเก็นยาง EPDM ในการร่วมประกอบ จึงสามารถลดเสียงและซับแรงสั่นสะเทือนได้เป็นอย่างดี

Scroll Up