วิธีการติดตั้งข้อต่อคัปปลิ้ง

การติดตั้งข้อต่อคัปปลิ้ง Rigid และ Flexible Coupling ,
ข้อต่อรัดแยกสามทาง (Grooved Mechanical Tee) , U-Bolt Mechanical Tee , หน้าจาน (Grooved Flange) 

วิธีการติดตั้ง Rigid และ Flexible Coupling

1.เตรียมท่อที่จะติดตั้ง
ตรวจระยะร่องกรู๊ฟ และปลายท่อไม่ให้มีคมเหล็ก เพื่อป้องกันการรั้วหลังติดตั้ง

 

ติดตั้งท่อเมน

2.ทา Lubricant
ทา Lubricant ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ที่ขอบประเก็นยางให้ทั่ว

 

3.สวมประเก็นยาง
สวมประเก็นยางเข้ากับท่อที่เตรียมไว้ ไม่สวมทับร่องกรู๊ฟ โดยให้ปลายท่ออยู่บริเวณกึ่งกลางของประเก็นยาง

 

4.จัดตำแหน่ง
นำท่ออีกเส้นที่เตรียมไว้ มาต่อเข้ากับท่อที่ใส่ประเก็นยาง รักษาระยะให้ประเก็นยางอยู่ตรงกลางระหว่างท่อทั้ง 2 เส้น

 

กรู๊ฟท่อ

5. ประกอบCoupling เข้ากับท่อ
ประกอบ Coupling ทั้ง 2 ส่วน ครอบทับประเก็นยางที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า โดยตัวสลักของCouplingจะลงระยะร่องกรู๊ฟประกบสนิทกัน จากนั้นใส่น็อคตัวผู้ลงในรูน็อตทั้ง ซ้าย-ขวา

 

ข้อต่อคัปปลิ้ง

6.ขันน็อตให้แน่น
ขันน็อตตัวเมียสลับซ้าย – ขวา สลับกันจนแน่นเป็นอันเสร็จ

 

 

ข้อต่อท่อเมน

7.A-เสร็จสิ้นการติดตั้ง Rigid coupling
Rigid Coupling หรือ ข้อต่อคัปปิ้งแบบยึดแน่น ไม่สามารถขยับได้หลังการติดตั้ง อาจมีระยะห่างไม่ถึง 1 มม ระหว่างตัวเรือน ซึ่งไม่สามารถเห็นประเก็นยางภายใน

 

ข้อต่อท่อเมน

7.B เสร็จสิ้นการติดตั้ง Flexible Coupling
Flexible Coupling หรือข้อต่อคับปิ้งแบบ ยืดหยุ่น สามารถรัแรงสั่นสะเทือนได้ตามที่กำหนด หลังการติดตั้งสังเกตได้ว่าตัวเรือนจะประกบสนิท

 

 

วิธีการติดตั้งข้อต่อรัดแยกสามทาง (Grooved Mechanical Tee)

ข้อต่อ

1.เตรียมท่อที่จะติดตั้ง
ทำความสะอาดพื้นผิวท่อระยะ 16 มม. รอบรูเจาะ บริเวณที่จะติดตั้งรัดแยกสามทาง เพื่อป้องกันการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ห้ามเจาะรูตรงแนวเชื่อม

 

ข้อต่อ

2. ลบคมท่อ
ลบคมท่อและปัดขุดเหล็กออกให้หมดเพื่อรักษาผิวประเก็นยางและป้องกันการรั่วซึม

 

ข้อต่อรัดแยก

3. ติดตั้งรัดแยก
ใส่ประเก็นยางจัดตำแหน่งให้ลงล็อคด้านในรัดแยกสามทาง จากนั้นประกบรัดแยกสามทางให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะรูไว้บนท่อ

 

ข้อต่อรัดแยก

4.จัดตำแหน่งรัดแยก
จัดตำแหน่งและประกบรัดแยกสามทางครึ่งหลัง และใส่น็อตตัวผู้ในช่องใส่น็อต

 

 

คัปปลิ้ง

5.ขันน็อต
ประกอบน็อตตัวเมียเข้ากับน็อตตัวผู้ แล้วขันให้แน่น

 

 

ข้อต่อคัปปลิ้ง

6.ติดตั้งสมบูรณ์

 

วิธีการติดตั้ง U-Bolt Mechanical Tee

ข้อต่อ

1.เตรียมท่อที่จะติดตั้ง
ทำความสะอาดพื้นผิวท่อระยะ16 มม. รอบรูเจาะ บริเวณที่จะติดตั้งรัดแยกสามทาง เพื่อป้องกันการติดตั้งไม่สมบูรณ์ ห้ามเจาะรูตรงแนวเชื่อม

 

ข้อต่อ

2. ลบคมท่อ
ลบคมท่อและปัดขุดเหล็กออกให้หมดเพื่อรักษาผิวประเก็นยางและป้องกันการรั่วซึม

 

ข้อต่อรัดแยก

3. ติดตั้งU-Bolt
ใส่ประเก็นยางจัดตำแหน่งให้ลงล็อคด้านในรัดแยกสามทาง จากนั้นประกบรัดแยกสามทางให้ตรงกับตำแหน่งที่เจาะรูไว้บนท่อ

 

ข้อต่อรัดแยก

4.จัดตำแหน่งU-Bolt
ประกอบเหล็กรูปตัว U เข้าจาก ด้านหลัง โดยให้ขาเข้าพอดีกับตำแหน่ง

 

 

คัปปลิ้ง

5.ขันน็อต
ประกอบน็อตตัวเมียเข้ากับ เกลียวปลายขาของเหล็กรูปตัว U แล้วขันให้แน่น

 

 

ข้อต่อคัปปลิ้ง

6.ติดตั้งสมบูรณ์

 

วิธีการติดตั้งหน้าจาน (Grooved Flange)

1.เตรียมท่อที่จะติดตั้ง
ตรวจระยะร่องกรู๊ฟ และปลายท่อไม่ให้มีคมเหล็ก หยัก ติ่ง หรือสิ่งใดๆที่สามารถขีดข่วนประเก็นยางจนเป็นรอย ทั้งนี้เพื่อป้องกันการรั่วในภายหลัง

 

ติดตั้งท่อเมน

2.ทา Lubricant
ทา Lubricant ที่ไม่มีส่วนผสมของน้ำมัน ที่ขอบประเก็นยางให้ทั่ว

 

ข้อต่อท่อหน้าจาน

3. สวมประเก็นยาง
สวมประเก็นยางโดยให้ประเก็นยางหันด้านปลายเปิดออกยื่นเลยจากปลายขอบท่อ

 

ข้อต่อท่อหน้าจาน

4.ประกอบหน้าจานเหล็ก
เริ่มจากถอดน็อตที่ยึดหน้าจานเหล็กด้านซ้าย-ขวาออก จากนั้นประกบหน้าจานให้ครอบประเก็นยางแล้วประกอบน็อตกลับเข้าไปตำแหน่งเดิม

 

ข้อต่อท่อหน้าจาน

5.ขันน็อต
ประกอบน็อตตัวเมียเข้ากับน็อตตัวผู้ แล้วขันให้แน่น

 

 

 

อุปกรณ์ติดตั้งท่อเมน

6.ติดตั้งสมบูรณ์
จัดตำแหน่งรูน็อตหน้าจานเหล็กให้ตรงกับ หน้าจาน, ปั้มหรือวาว์ลที่ต้องการจะติดตั้งเข้าด้วยกัน ใส่ flange bolt ลงในรูที่หน้าจานขันให้แน่น ใส่ flange bolt อีกตัวในฝังตรงข้ามแล้วขันให้แน่น ทำอย่างนี้จนครบทุกช่อง ตรวจทานให้หน้าจานขนาดกัน เป็นอันเสร็จสิ้นการติดตั้ง

 

Scroll Up