ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม ข้อต่อกรู๊ฟคัปปลิ้ง Grooved Coupling

Duke Larrsen

โทร. 0 2634 7780-2

Contact Form

ข้อต่อกรู๊ฟคัปปลิ้ง Grooved Coupling สำหรับติดตั้งกับท่อเมนขนาดใหญ่ ท่อดับเพลิง 

Scroll Up