บทความ

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ดีกว่าการเชื่อมท่อแบบดั้งเดิมอย่างไร?? ในงานระบบท่อดับเพลิง

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ดีกว่าการเชื่อมท่อแบบดั้งเดิมอย่างไร?? ในงานระบบท่อดับเพลิง               นวัตกรรมทดแทนการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง โดยระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการติดตั้งระบบท่อดับเพลิงเมื่อเทียบกับระบบเชื่อมเดิม นอกจากจะมีความสะดวกสบาย ติดตั้งได้ง่าย ยังช่วยให้ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ประหยัดค่าแรง จำนวนวันทำงาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวท่อได้ในอนาคต

Read More »
Scroll Up