วิธีการตัดท่อเมนขนาดใหญ่ ท่อดับเพลิง

การตัดท่อเมนควรตัดท่อเมน ให้ได้ฉาก 90 ํ ด้วยเครื่องมือที่ไม่เกิดความร้อนจนทำให้ท่อพีอีด้านในเกิดความร้อนจนละลายหรือไหม้

เครื่องมือตัดที่แนะนำในการใช้ตัดท่อเมนขนาดใหญ่ ท่อดับเพลิง

เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ(Power Hacksaw)

ใบมีดในเครื่องต๊าป(Roller Cutter)

เครื่องตัดแบบเลื่อยสายพาน(Band Saw)

Pipe Cutting Machine

*ข้อควรระวัง
ห้ามตัดท่อเมนด้วยเครื่องมือที่เกิดความร้อนสูง เช่น
เลื่อยตัดไฟเบอร์ความเร็วสูง
เครื่องตัดด้วยระบบแก๊ส เพราะจะทำให้ชั้นพีอีไหม้ และหดตัว
เป็นสาเหตุของสนิมบริเวณปลายท่อ

ติดตั้งท่อเมน

ห้ามใช้เลื่อยไฟเบอร์ตัดท่อเมน

ตัดท่อเหล็ก

ไม่ควรใช้เลื่อยไฟเบอร์ตัดท่อ

*ข้อควรระวัง หากตัดท่อด้วยใบมีดในเครื่องต๊าป (Roller Cutter) ควรใช้ใบมีดที่ใหม่ และมีความคมเพียงพอ การตัดท่อที่ด้วยคัตเตอร์ที่ไม่คม จะทำให้ปลายท่อเหล็กบานออก
เมื่อประกอบกับข้อต่อ แล้วอาจมีผลทำให้พลาสติกด้านในข้อต่อเสียหายจนไปขวางการไหลของน้ำให้น้อยลงได้

Scroll Up