วิธีการทำท่อ Branch ในระบบท่อดับเพลิงของ FIREX

การต่อท่อ Branch ออกไปด้วยระบบ Hole-Cut Piping ทำให้การติดตั้งสะดวก และช่วยลดปริมาณการใช้ข้อต่อ
ลงไป ทั้งนี้ข้อต่อในระบบนี้จะมีซีลยาง (Gasket) ที่ออกแบบเฉพาะ มีส่วนโค้งรับกับผิวท่อ อยู่ด้านในป้องกันการรั่วซึม
สามารถรับแรงดัน (Pressure) ได้สูง ซึ่งระบบ Hole-Cut Piping เป็นไปตามข้อกำหนดของ NFPA 13

การติดตั้งระบบท่อดับเพลิง

การติดตั้งสามารถทำได้โดยการยึดท่อไว้แล้วเจาะรูตาม
ระยะที่ต้องการแล้วนำข้อต่อมาประกบเพื่อขันน๊อต ทั้งนี้ทาง FIREX ได้มี Pre-Fabricated Service ซึ่งเป็นการเตรียมท่อพร้อมติดตั้งข้อต่อแบบ Mechanical Tee ให้สำเร็จรูปจากโรงงาน เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง เป็นกระบวนการโดยเฉพาะของ FIREX ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

Mechanical Tee

สามารถต่อท่อ Branch ออกไปได้ง่าย โดยไม่ต้องเชื่อม
ปลายท่อขาออกมีทั้งแบบ Grooved และแบบเกลียว

U-bolt Mechanical Tee

ปลายขาออกเป็นแบบเกลียวเพื่อใช้เป็นจุดต่อออกไปยัง หัว Sprinkler, Short Riser, Drops หรือ Gauge โดยตรงได้ทันที เหมาะสำหรับท่อหลักขนาด 2 1/2” ลงมา

Mechanical Cross

ใช้ทดแทนข้อต่อ Cross ซึ่งจะช่วยลดการใช้ข้อต่อและ Coupling ลง

เหมาะสำหรับติดตั้งในลานจอดรถ

Scroll Up