วิธีกรู๊ฟข้อต่อ

วิธีการกรู๊ฟท่อ (Grooved)

แสกนเพื่อดู VDO

*หมายเหตุ การ Grooved ท่อ ต้องใช้เครื่องสำหรับกรู๊ฟ Grooved เท่านั่น

1.1 ตั้งเครื่องกรู๊ฟ สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ
1.2 ปรับระดับ ท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อด้วยมาตรวัดระดับน้ำ
1.3 ดึงคันโยกไฮโดริกให้กดทับเนื้อท่อ แล้วเปิดสวิทช์เครื่อง เพื่อเริ่มทำการกรู๊ฟ
1.4 เมื่อกรู๊ฟเสร็จแล้ว ให้ปิดเครื่อง แล้วยกคันโยกไฮโดริกขึ้น นำสายวัดระยะร่องกรู๊ฟมาวัดร่องตามขนาดท่อที่กรู๊ฟ ทั้งนี้ระยะความลึกของร่องกรู๊ฟ อนุโลมให้ขาดเกินได้ไม่เกิน 3 มิลลิเมตร เมื่อได้ขนาดที่ต้องการให้ทำการล็อคระดับปั้มไฮโดริกที่เครื่องกรู๊ฟ

ขณะทำการกรู๊ฟท่อ ควรมีคนพยุงท่อเพื่อไม่ให้หน้าตัดท่อขยับหนีออกจากหัวกรู๊ฟ
ถ้าท่อกรู๊ฟขยับออกจะเป็นสาเหตุให้ร่องกรู๊ฟเอียง ไม่สามารถสวมข้อต่อ Coupling ได้
ควรปล่อยให้ท่อหมุน 2-3 รอบ จึงปล่อยมือจากการพยุงท่อได้ แล้วเริ่มกดน้ำหนัก
คันโยกไฮโดริก โดยปล่อยให้ท่อหมุนไป 2-3 รอบ จนกว่าจะได้ความลึกตามที่ต้องการ

ติดตั้งท่อเมน

สอดท่อให้หน้าตัดท่อชนแนบกับหัวกรู๊ฟ

การกรู๊ฟท่อ

ปรับระดับท่อที่วางพาดกับขาตั้งท่อ

**โปรดดูข้อมูลการติดตั้งได้ที่ www.grooving-machine.com

*ข้อควรระวัง ในการทำการกรู๊ฟท่อจะมีความร้อนสะสมที่หัวกรู๊ฟท่อ ควรสังเกตุความร้อนสะสมนี้ เพราะถ้าหัวกรู๊ฟร้อนเกินไปจะทำให้พลาสติกแตกได้ง่าย จึงควรพักเพื่อให้หัวกรู๊ฟเย็นลง จึงค่อยกรู๊ฟท่อต่อไป

Groove Diameter
ตารางวัดระยะร่องกรู๊ฟ

ระยะกดร่องกรู๊ฟท่อ
ระยะกดร่องกรู๊ฟ
ระยะกดร่องกรู๊ฟคัปปลิ้ง

วัดระยะร่องกรู๊ฟ

กดร่องกรู๊ฟ

ท่อที่กรู๊ฟเสร็จแล้ว

วิธีการตัดท่อเมนขนาดใหญ่

อุปกรณ์ติดตั้งท่อเมน

วิธีการตัดท่อเมนขนาดใหญ่ ท่อดับเพลิง

การตัดท่อเมนควรตัดท่อเมน ให้ได้ฉาก 90 ํ ด้วยเครื่องมือที่ไม่เกิดความร้อนจนทำให้ท่อพีอีด้านในเกิดความร้อนจนละลายหรือไหม้

เครื่องมือตัดที่แนะนำในการใช้ตัดท่อเมนขนาดใหญ่ ท่อดับเพลิง

เครื่องเลื่อยอัตโนมัติ(Power Hacksaw)

ใบมีดในเครื่องต๊าป(Roller Cutter)

เครื่องตัดแบบเลื่อยสายพาน(Band Saw)

Pipe Cutting Machine

*ข้อควรระวัง
ห้ามตัดท่อเมนด้วยเครื่องมือที่เกิดความร้อนสูง เช่น
เลื่อยตัดไฟเบอร์ความเร็วสูง
เครื่องตัดด้วยระบบแก๊ส เพราะจะทำให้ชั้นพีอีไหม้ และหดตัว
เป็นสาเหตุของสนิมบริเวณปลายท่อ

ติดตั้งท่อเมน

ห้ามใช้เลื่อยไฟเบอร์ตัดท่อเมน

ตัดท่อเหล็ก

ไม่ควรใช้เลื่อยไฟเบอร์ตัดท่อ

*ข้อควรระวัง หากตัดท่อด้วยใบมีดในเครื่องต๊าป (Roller Cutter) ควรใช้ใบมีดที่ใหม่ และมีความคมเพียงพอ การตัดท่อที่ด้วยคัตเตอร์ที่ไม่คม จะทำให้ปลายท่อเหล็กบานออก
เมื่อประกอบกับข้อต่อ แล้วอาจมีผลทำให้พลาสติกด้านในข้อต่อเสียหายจนไปขวางการไหลของน้ำให้น้อยลงได้

Scroll Up