ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ดีกว่าการเชื่อมท่อแบบดั้งเดิมอย่างไร?? ในงานระบบท่อดับเพลิง

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง ทดแทนการเชื่อมท่อดับเพลิง ไม่เกิดประกายไฟ สินค้าผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL/FM แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม

ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ดีกว่าการเชื่อมท่อแบบดั้งเดิมอย่างไร?? ในงานระบบท่อดับเพลิง

              นวัตกรรมทดแทนการเชื่อมต่อท่อดับเพลิง โดยระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการติดตั้งระบบท่อดับเพลิงเมื่อเทียบกับระบบเชื่อมเดิม นอกจากจะมีความสะดวกสบาย ติดตั้งได้ง่าย ยังช่วยให้ประหยัดเวลาในการติดตั้ง ประหยัดค่าแรง จำนวนวันทำงาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวท่อได้ในอนาคต ที่สำคัญการใช้ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling) ยังไม่ก่อให้ไม่เกิดประกายไฟระหว่างการติดตั้งเหมือนการติดตั้งด้วยวิธีการเชื่อม ด้วยเหตุนี้จึงเหมาะที่จะนำไปใช้ในการติดตั้ง ในพื้นที่ที่มีวัสดุที่เป็นวัตถุไวไฟ หรือติดไฟง่าย อย่างเช่นในโรงงาน หรืออาคารที่เก็บสารเคมี หรือน้ำมัน เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดอัคคีภัย

              ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) เป็นวิธีการติดตั้งโดยวิธีการกดร่อง (Roll Grooved) ปลายท่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด หลังจากใส่ประเก็นยาง EPDM (Gasket) บริเวณปลายท่อ/ข้อต่อ และประกบตัวเรือนของคัปปลิ้ง (Coupling) ทั้ง 2 ส่วน ครอบทับประเก็นยางที่ติดตั้งไว้ก่อนหน้า ประกอบ Bolt&Nut ทั้งสองข้างของตัวเรือนคัปปลิ้ง (Coupling) ขันสลับซ้าย – ขวา จนตึงมือเป็นอันเสร็จสิ้น ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ง่าย และติดตั้งได้รวดเร็วกว่าการเชื่อมท่อแบบเดิมมาก

การทำงานของระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)
ส่วนประกอบของระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

              ระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง มีแบ่งออก 2 แบบ คือ Rigid Coupling และ Flexible Coupling มีขนาดตั้งแต่ 1-12 นิ้ว โดยสามารถทนแรงดัน (Working Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 300 PSI และได้รับการรับรองมาตรฐานจาก UL/FM

       นอกจากนั้นระบบกรู๊ฟ ยังมีข้อต่อให้เลือกใช้มากมายหลายรูปแบบโดยขึ้นอยู่การนำไปใช้ เช่น
       – แบบกรู๊ฟหน้าจานหรือหน้าแปลน: ใช้สำหรับเชื่อมต่อท่อกับอุปกรณ์อื่น ๆ เช่น วาล์ว ปั๊ม                   
       – แบบข้องอ: มีทั้งแบบ 45 องศา และ 90 องศา ใช้สำหรับเปลี่ยนทิศทางของท่อ
       – แบบข้อลดกลมหรือข้อลดเบี้ยว: ใช้สำหรับลดขนาดท่อ
       – แบบสามทาง: ใช้สำหรับแยกท่อออกเป็น 3 ทาง
       – แบบสี่ทาง: ใช้สำหรับแยกท่อออกเป็น 4 ทาง
       – แบบรัดแยกสามทาง: ใช้สำหรับรัดท่อเมนแยกออกเป็นท่อสาขา โดยสามารถลดจำนวน Coupling ได้

       ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ระบบกรู๊ฟ คับปลิ้ง (Grooved Coupling) สามารถใช้งานทดแทนการเชื่อมท่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัยจากประกายไฟจากการเชื่อมแบบดั้งเดิม ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ทำให้ประหยัดค่าแรง จำนวนวันทำงาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา และสามารถปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มแนวท่อได้ในอนาคต ซึ่งทาง ดยุก ลาร์เซน (Duke Larrsen) มีผลิตภัณฑ์ระบบกรู๊ฟครบวงจร ตอบโจทย์งานท่อดับเพลิง ระบบน้ำทิ้ง ทั้งในและนอกอาคาร

ขั้นตอนการติดตั้งของระบบกรู๊ฟ คัปปลิ้ง (Grooved Coupling)

       Grooving Coupling ราคาประหยัด มีสต๊อกพร้อมจำหน่าย อีกทั้งผลิตภัณฑ์ผ่านมาตรฐานการทดสอบ UL / FM แข็งแรง ทนทาน ไม่รั่วซึม คุณภาพเกินราคา ต่างจาก กรู๊ฟ คัปปลิ้ง ราคาถูกทั่วไป

Scroll Up